- Humaniora vert rekna som farleg sløsing med tid og pengar

Vinnaren av Holbergprisen, professor Stephen Greenblatt, ropar varsku. Dei humanvitskaplege faga må få større offentleg anerkjenning, meiner han.