Færre p-bøter med bedret service

Antall parkeringsbøter har gått markert ned i februar og mars måned. Det skjer etter stormen i vinter mot P-selskapets firkantede kundebehandling.