Ransaket som avskjedsgave

Siste dag på jobben ved Odda Smelteverk ble ikke slik de oppsagte hadde forestilt seg. Mange hadde ventet at bedriftsledelsen ville takke for innsatsen og spandere kake til avskjed. Med vantro, skuffelse og sinne opplevde de i stedet at et vaktselskap sto i porten på jakt etter tyvegods.