Nitrist avkastning på arvesølvet

Mange kommunar opplever ein real blåmåndag etter sal av aksjane sine i lokale energiverk. I Sogn sit Leikanger kommune att med ei avkastning på knappe to prosent på pengane dei fekk etter sal av arvesølvet sitt.