- Store mangler og rot

Eldreombud i Bergen kommune, Else-Kristin Foss Vikenes, sier hun stadig oftere får henvendelser fra eldre som er fortvilte over situasjonen i eldreomsorgen.