- Sotra-legene i steinalderen

Kommunelege Gunnar Hetland i Granvin, mener legevaktordningen på Sotra er utdatert. Han tror alle problemene kunne vært løst ved en omlegging.