Fersk asfalt hvert 60. år

Med dagens tempo vil det gå 60 år mellom hver gang de kommunale veiene i Bergen får fersk asfalt.