Foreldre i Åsane aksjonerer

Tirsdag tar foreldre i Åsane elever ut av ungdomsskolene i en time. Foreldrene aksjonerer mot nedskjæringene i skolen.