Ledige senger på Pasienthotellet

Barselkvinnene i Bergen skal ikke bli korridorpasienter om styret i Helse Bergen vedtar å legge ned Storken.