Buskerud-nei til lobbyselskap

Buskerud fylkeskommune har takket nei til å delta i et selskap som skal jobbe for vinteråpen riksveg 7 over Hardangervidda.