- Skolesituasjonen nær lovbrudd

Situasjonen i skolene i Bergen er nær lovbrudd. Lenger vil ikke utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde gå. Hun følger nå skolene med årvåkent blikk.