- Lite nok skolebyråkrati

Ikke alle rektorene i Bergen er like begeistret for forslaget om å legge ned de åtte oppvekstavdelingene i Bergen, men i Bergenhus bydel er avdelingen i ferd med å forsvinne.