Mer penger til rusvernet

Byrådet vil arbeide for å gi rusmisbrukere et verdig liv med vekt på forebygging og rehabilitering.