Fylkesmannen stoppet eldrekutt

Bystyret var desperate etter å spare penger, og tok hjemmehjelpen fra 20 av Førdes gamle.