Økt kamp om utdanning i Bergen

Poengkravene stiger. Det er vanskeligere å få utdanningsplass i Bergen i år. Bare ved Høgskolen i Bergen står samlet nær 5000 studenter på venteliste.