Stø kurs mot Bergsli-minne

Rivingstrugsmålet som heng over Bergslihuset ved Vosso i parkområdet Prestegardsmoen på Voss, har sett i gang eit arbeid som vil gjera dei dugande kunstnarane enda betre kjende.