Talte varmt for MTB-ene

Sjøforsvarets øverstkommanderende, generalinspektør Kjell-Birger Olsen, prøver å overbevise politikerne om behovet for nye MTB-er.