Etterforsker politiet etter kortesjeulykke

Bergen politidistrikt blir etterforsket av Sefo på grunn av kortesjeulykken i mars 1999, da overbetjent Tore Vinnes døde. Ett av spørsmålene er om Vinnes fikk for dårlig opplæring.