Årevis til ny seilingsled

Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) har gitt Kystverket i oppdrag å se på prislappen for en ny seilingsled inn til Bergen fra nord. Arbeidet kan tidligst komme i gang neste år.