«Høyst diskutabel juss»

Jan Fridthjof Bernt mener Bergen parkeringsselskap praktiserer jussen på en høyst diskutabel måte.