Får støtte hos de ansatte

Ansatte i Bergen fengsel karakteriserer situasjonen for de innsatte kvinnene som et overgrep.