Fusjonsfest i kjeledress

2000 arbeidarar markerte i formiddag Aker Kværner-fusjonen i platehall 3 på Aker Stord.