Bedre service for bilister, mindre for eldre

Byrådet i Bergen vil opprette nytt klageorgan for bilister som får p-bot. Samtidig vil politikerne svekke eldres muligheter til å få hjelp i klagesaker.