Fleire i asyl i Odda

Rådmannen i Odda går inn for å auka talet på asylsøkjarar i kommunen til ca. 100. I dag bur 40-50 på Sørfjordheimen, men denne avtalen går snart ut.