Har ventet i ti år på overvåkingsutstyr

Slagofre blir boende på nevrologisk avdeling i månedsvis. Samtidig mangler avdelingen overvåkingsutstyr for å passe på dødssyke pasienter, og akutt-tilfeller må ligge på gangen.