D-dag for smelteverket

I dag kan styret for Odda Smelteverk avgjera om det skal satsast på ny fabrikk, som kan berga 60 av dei 204 arbeidsplassane, og seinare auka til 100. Eller avgjera om alt er tapt og fabrikktomta skal ryddast.