Sms-skambank til 4000

Mannen frå Hardanger gjekk hardt til verks på sms, og truga med å knuse kvart einaste ledd på kroppen til sambygdingen. Det vart ein dyr sms-melding.