Krever nye prøver i elven

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil kreve at Hordaland Vegkontor tar nye prøver i Nesttunvassdraget for å avdekke omfanget av miljø-gifter.