- Sosialt snobberi å krevje bokmål

Professor Willy Dahl er nådelaus mot foreldra som krev bokmålsklasse ved Kyrkjekrinsen skule.