• «SKREMMENDE»: Etter mange år med omtrent samme nivå på ruskjøring i Hordaland, gjør grafen et kraftig byks i år. Perioden 2002-2011 er angitt med helårstall, mens ruskjøringstallet for 2012 er per 2. desember. - En klart bekymringsverdig utvikling, sier politiet. FOTO: TABELL FRA ANALYSESEKSJONEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT

Her er promillekurven som skremmer vettet av politiet

2012 kan bli det verste ruskjøringsåret i Hordaland på ti år. - Absolutt skremmende, sier politiet.