Røsket løs Smarten i Isdalstø

I nattens vind og mørke prøvde tyvradder i natt å robbe Smart-stasjonen i Isdalstø i Lindås for sedler.