- Nye jobber til regionsentrene

Fylkespolitikerne har utpekt fem regionssentre i Hordaland, utenom Bergen. Legg statlige jobber dit, foreslår direktøren for regional utvikling.