Nytt nasjonalt register i Hordaland

Eit nytt, nasjonalt register gjer det lettare for politi og vegvesen å kontrollere person- og godstransport. Registeret er utvikla av samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Snart kan du og søke i registeret.