Arabarane ført bak lyset?

Dei arabiske eigarane av felgabrikken Fundo krev at kjøpsavtalen blir heva.