Ordførar vil bli lovbrytar

Gulen-ordførar Trude Brosvik (KrF) vil gjere seg til lovbrytar. For neste år vil ho lage kommunebudsjett med underskot.