Blir «lært opp» av legemiddelindustrien

90 prosent av all skriftlig informasjon til allmennlegene om medikamenter kommer fra legemiddelindustrien.