-Vil ta en uke

-Det vil ta en ukes tid å rassikre området der raset gikk.