Sauesanker måtte selv sankes

Bonden skulle ut og sanke sauer. Noen timer senere måtte han selv hentes ned fra fjellet.