Vurderer store ambulansekutt

Helse Førde vurderer nedlegging av fleire ambulansestasjonar og båtambulansar i Sogn og Fjordane.