Flertall for å kutte og se

Foreldrene og skolebarna har tapt første slaget om de omstridte skolekuttene i Bergen. Foreløpig har alle aksjoner vært til liten nytte.