Berta (74) brakk ryggen i fartshump

Den nye og umerkede humpen i Grimseidvegen kom helt overraskende på TTB-sjåføren. Da minibussen braste hardt over i 30 km/t, knakk Berta Olsen ryggen.