Ingen kveldstoll

Tollvesenet har stor tru på folks iver etter å betale toll. På Flesland blir alle med for mykje i posen høfleg bedne om å kome att i kontortida. Det er fleire ærlege sjeler som har gjort store augo på Flesland i sommar.