Overser drap på grunn av innsparinger

Etter at politiet ble pålagt å betale alle utgifter selv, har antall obduksjoner sunket med nesten en tredel.