Konsekvensutgreiing for Jondalstunnelen

Statens vegvesen legg onsdag 17. desember ut til høyring konsekvensutgreiing for Fv 107 Jondalstunnelen med tilkomstvegar.