Påtalemyndigheten får på pukkelen

Lagmannsretten kritiserer påtalemyndigheten for å ha tatt ut en «uklar» tiltale mot HSD.