Ett års fengsel for Solberg-trusler

Skal trusler mot toppolitikere straffes hardere enn trusler mot vanlige folk? Ja, antyder Bergen tingrett, og etterlyser egne straffebestemmelser.