Redd Jondalstunnel aldri vert bygt

Fleirtalet i samferdsleutvalet tilrår ein Jondalstunnel der fyrste byggjesteg kostar mellom 500 og 600 millionar kroner. Jondal kommune er redd at det er slutten på tunneldraumen.