Radøy får auka vegforskottering

Hordaland fylkesting har i dag samrøystes godkjent at Radøy kommune får høve til auka forskotteringa til utbetring av fylkesveg 409 frå Lundåsen og utover mot Bøvågen.