Slektsband skaffa Høyanger ny industri

Familieband er ein av grunnane til Høyanger får 50 nye arbeidsplassar.