- Leger bør varsle om narko-kjørere

Den livsfarlige narko-kjøringen kunne vært et mindre problem dersom norske leger var pliktige til å varsle fylkeslegen om sine pasienters medikamentbruk.